Kolegium Redakcyjne

Redaktor Naczelny: Cezary Mik

Zastępca Redaktora Naczelnego: Zbigniew Cieślak

Zastępca Redaktora Naczelnego: Michał Będkowski-Kozioł

Sekretarz Redakcji: Magdalena Wilczek-Karczewska

Z-ca Sekretarza Redakcji: Marek Rzotkiewicz

 

Redaktor językowy: Marek Troszyński

Redaktor statystyczny: Joanna Jaroszewska

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach