Kontakt

Adres Redakcji:

Redakcja ?Kwartalnik Prawa Publicznego?

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ul. Wóycickiego 1/3 bl. 17

01-938 Warszawa

 

Redaktor Naczelny: prof. dr hab. Cezary Mik c.mik@uksw.edu.pl

Sekretarz Redakcji: dr Magdalena Wilczek-Karczewska m.wiilczek.karczewska@uksw.edu.pl

Z-ca Sekretarza Redakcji: dr Marek Rzotkiewicz m.rzotkiewicz@uksw.edu.pl

 

Propozycje publikacji prosimy przesyłać na adres Sekretarza Redakcji i Z-cy Sekretarza Redakcji

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach