Contact

Editorial Board:

Redakcja ?Kwartalnik Prawa Publicznego?

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ul. Wóycickiego 1/3 bl. 17

01-938 Warszawa

POLAND

 

Editor-In-Chief: prof. dr hab. Cezary Mik c_mik@uksw.edu.pl

Secretary of the Editorial Board: dr Michał Będkowski-Kozioł m.bedkowski.koziol@uksw.edu.pl

 

Please send proposals for a publication on the e-mail address of the Secretary of the Editorial Board.

Please note, that the primary language of "Kwartalnik Prawa Publicznego" is Polish.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach